×

คำเตือน

JFolder: :files: Path is not a folder. Path: /home/donjikgoth/domains/donjik.go.th/public_html/Donjik/Gallery/nun
×

แจ้งให้ทราบ

There was a problem rendering your image gallery. Please make sure that the folder you are using in the Simple Image Gallery Pro plugin tags exists and contains valid image files. The plugin could not locate the folder: Donjik/Gallery/nun

ข่าวกิจกรรม

  วันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายสมมาฏฐ์ โพธิ นายอำเภอพิบูลมังสาหาร ประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์การไถกลบตอซังข้าวแทนการเผาตอซัง (กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว) ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีนายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ,ผู้อำนวยการสถานศึกษาในเขตตำบลดอนจิก,ผู้จัดการ ธกส.สาขาดอนจิก,ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี,กำนัน ,ผู้ใหญ่บ้าน ,ประธานสภา,สมาชิกสภาตำบล,พนักงานส่วนตำบล ,เครือข่ายภาคีและชาวบ้านตำบลดอนจิก ร่วมกิจกรรมโครงการรณรงค์การไถกลบตอซังข้าวแทนการเผาตอซัง (กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าว) ณ แปลงนาสาธิต องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ในงานมีการดำเนินการขับเคลื่อนเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกิจกรรม ดังนี้ 1. กิจกรรม เอาแฮงสามัคคี ลงแขกเกี่ยวข้าว และนวดข้าว เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยวิถีชีวิตชาวนา 2. กิจกรรม เพิ่มคลังยา คลังอาหารชุมชน สร้างความมั่นคงทางอาหาร ตำบลนี้มีรัก ปลูกผักแบ่งปัน ร่วมกันปลูกสมุนไพร พืช ผัก สวนครัว ณ สวนสมุนไพรองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก 3. กิจกรรมการไถกลบตอซังข้าว โดยได้รับการสนับสนุนน้ำหมักชีวภาพจากสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานีเพื่อการย่อยสลายตอซังข้าว และกิจกรรมการปลูกปอเทือง 4. และกิจกรรมการละเล่นว่าว และสนู ซึ่งเป็นของเล่นภูมิปัญญาท้องถิ่นในฤดูหนาวหลังเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ 5.กิจกรรมกินข้าวโฮมกันทุกวันศุกร์ ซึ่งเป็นเมนูจากผลผลิตจาก โคก หนอง นา เช่น ลาบหมาน้อย (อาหารท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี) ปิ้งปลา ปิ้งหนูนา ก้อยกุ้ง และส้มตำ ซึ่งสอดคล้องกับSDGs -เป้าหมายที่ 1 : ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื้นที่ - เป้าหมายที่ 3 : สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกวัย -เป้าหมายที่ 17 : เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและฟื้นฟูหุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

วันจันทร์ ที่ 6 พฤศจิกายน 2566 เวลา 08.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ , สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณตน และร่วมประชุม ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566

วันที่ 30 ตุลาคม 2566 เวลา 08.08 น. นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริการส่วนตำบลดอนจิกพร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานและพุทธศาสนิกชนชาวตำบลดอนจิก ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง แด่พระภิกษุสงฆ์-สามเณร เนื่องในเทศกาลออกพรรษา และตักบาตรเทโวโรหณะ เพื่อความเป็นสิริมงคล และอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม ของท้องถิ่นที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดตลอดมา ณ วัดมุจลินทาราม บ้านดอนจิก และวัดศิริวัน บ้านนาดี ตำบลดอนจิก การทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เป็นประเพณีที่ชาวพุทธ ได้ถือปฏิบัติกันมาช้านาน โดยมีความเชื่อว่า ภายหลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้จำพรรษาและโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เป็นเวลา 3 เดือน และได้เสด็จกลับลงมายังมนุษยโลก พุทธศาสนิกชนจึงได้จัดเตรียมข้าวปลาอาหาร เพื่อทำบุญตักบาตรจะเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่ ซึ่งปีหนึ่งจะมีครั้งเดียวเท่านั้น

วันที่ 23 ตุลาคม 2566 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริการส่วนตำบลดอนจิก พร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบล ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ณ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

วันที่ 13 ตุลาคม 2566 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก พร้อมพนักงานส่วนตำบลดอนจิก ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน “วันนวมินทรมหาราช” ซึ่งตรงกับวันที่ 13 ตุลาคม 2566 ทั้งนี้ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี กำหนดให้วันที่ 13 ตุลาคม ของทุกปี เป็น “วันนวมินทรมหาราช” เพื่อให้วันคล้ายวันสวรรคต เป็นวันแห่งการร่วมรำลึก และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ แห่งพระมหากษัตริย์ผู้ทรงมีคุณูปการอันยิ่งใหญ่แก่แผ่นดิน ณ หอประชุมอำเภอพิบูลมังสาหาร ที่ว่าการอำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ผลคะแนน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ 2566 อบต.ดอนจิก ได้คะแนน98.35 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา +3.80 ระดับผลการประเมิน ผ่านดีเยี่ยม AA ระดับไม่ต่ำกว่า A 4 ปีซ้อน จากคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)

ข่าวประชาสัมพันธ์ เนื่องจากรถเก็บขยะชำรุด จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการเก็บขยะได้ตามกำหนด ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการซ่อมแซม จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และจะสามารถดำเนินการเก็บขยะได้ตามปกติเริ่มวันจันทร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2566 ขออภัยมา ณ โอกาสนี้

{gallery}nun:::0:0{/gallery}

วันที่ 18 กรกฎาคม 2566 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 มอบเกียรติบัตรฉบับนี้เพื่อแสดงว่า นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก เป็นผู้สนับสนุนการจัดการศึกษากลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 3 (โนนกลาง-ดอนจิก) ในงานประชุมสามัญ ณ หอประชุมธรรมาภิบาล

 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ร่วมกิจกรรม เฉลิมฉลองวันสถาปนาเมืองอุบลราชธานีครบรอบ "231 ปี อุบลราชธานี ฮุ่งเฮือง เมืองธรรม” ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระบำรุงราษฎร์จูมมณีร์ อำเภอพิบูลมังสาหาร  

วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประธานพิธีเปิดโครงการเยาวชนสดใส ป้องกันการซึมเศร้า ร่วมต้านอบายมุขประจำปี 2566 โดยมีนางบัวหลวง บุญเนตร หัวหน้าสำนักปลัดกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการ ดังนี้ 1. เพื่อป้องกันและส่งเสริมสุขภาพในวัยรุ่น 2. เพื่อลดพฤติกรรมเสี่ยงการซึมเศร้าและอบายมุขในวัยรุ่น 3. เพื่อส่งเสริม ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เพิ่มทักษะชีวิต และป้องกันปัญหาสุขภาพจิตที่ไม่เหมาะสม โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนจิก มีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จำนวน 100 คน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก

วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ “กิจกรรมโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตำบลดอนจิก “ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมี นายทองพูล ศรีรัตนาม ประธานนักเรียนผู้สูงอายุ กล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์ การจัดโครงการฯ ดังนี้ 1. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะความรู้ในด้านต่างๆให้แก่ผู้สูงอายุ 2. เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถดูแล สุขภาพกาย สุขภาพใจ ลดภาวะพึ่งพิง แก้ปัญหาโรคซึมเศร้า 3. เพื่อเสริมสร้างคุณค่าภูมิปัญญาของผู้สูงอายุให้เป็นที่ประจักษ์และเป็นที่ยอมรับ สร้างความภาคภูมิใจให้กับตนเอง โดยได้งบประมาณสนับสนุนจากกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลดอนจิก มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก

วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก พร้อมคณะผู้บริหาร ,ผู้นำชุมชน ,พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิกและคณะครู และเด็กเล็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิก(จรรยาราษฎร์) ร่วมกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ของทุกปี ภายใต้กรอบแนวคิด “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” เพื่อสร้างการรับรู้ในการต่อต้านยาเสพติด และกล่าวคำปฏิญาณตนประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านยาเสพติดทุกรูปแบบ เพื่อร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด เพื่อสังคมและประเทศชาติปลอดภัยจากยาเสพติดอย่างยั่งยืน

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก พร้อมคณะผู้บริหาร และพนักงานร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day และกิจกรรมอุบลเมืองสะอาดราชธานี 231 ปี ดังนี้ เวลา 09.00 น. รับมอบนโยบาย หน้าเสาธง เวลา 09.30 น. Big Cleaning Day ตามโชน โซน A รถแม็คโคร + รถ 6 ล้อ ขนดิน (ขุดลอกคลอง+ ถากถางหญ้า) โชน B รถกระเซ้า (ตัดตกแต่งกิ่งไม้) โชน C ปลูกสมุนไพร ตัดหญ้า เก็บขยะฝั่งหน้าอบต.ทิศใต้ถึงสุดรั้วอบต.ทั้ง 2 ฝั่ง โชน D ปลูกสมุนไพร ตัดหญ้า เก็บขยะฝั่งหน้าอบต.ทิศเหนือถึงสามแยกไฟแดง ทั้ง 2 เวลา 11.00 น. ร่วมปลูกสมุนไพร โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นางประยงค์ จันวงทา ท้องถิ่นอำเภอพิบูลมังสาหาร และนายพนม เมืองก้อน ผู้ช่วยท้องถิ่นอำเภอพิบูลมังสาหาร ออกตรวจเยี่ยมนิเทศงานการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก โดยมีประเด็นสาระสำคัญดังนี้ การปฏิบัติตามระเบียบ หนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯ 1.เรื่อง อาหารกลางวันและนมโรงเรียน 2. การจัดการถังขยะเปียก 3. โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 4. ลงพื้นที่ตรวจศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงฮี 5.ลงพื้นที่ตรวจถังขยะเปียกบ้านม่วงฮี โดยมีนายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับและรับฟังข้อราชการ

ข่าวประชาสัมพันธ์งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ อบต.ดอนจิก

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 นายอาธิป สายบุญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก,นายศักดิ์รินทร์ บุญล้อม เลขานุการนายก และเจ้าหน้าที่กองช่าง ออกซ่อมแซมถนน สายบุ่งคำ -ดอนใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหาและบรรเทาความเดือดร้อน ของประชาชนที่สัญจรไปมา และเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดีขึ้นและพัฒนาอำเภอสู่ความยั่งยืน (SDGs)

นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำพาลูกหลานเข้าวัดสานสัมพันธ์ครอบครัวนำสังคมเข้มแข็ง โดยมีนาย บุญยัง โพนกองเส็ง ผู้อำนวยการ ร.ร. ชุมนุมบ้านดอนพร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฯ โดยมีวัตถุประสงค์ โครงการ ดังนี้ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเด็กเยาวชนและประชาชนได้มีกิจกรรมร่วมกัน ได้พัฒนาสติอารมณ์ และจิตใจ ให้ชุมชนเข้มแข็งสังคมอยุ่ร่วมกันอย่างสงบสุข เพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ทักษะชีวิตในการด้านการดำเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนาและประพฤติตามวิถีชีวิตในท้องถิ่น

แผนการรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 8-15 พฤษภาคม 2566

  วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของคนไทย ที่จะได้ทำหน้าที่พลเมืองไปใช้สิทธิเลือกตั้งตัดสินใจเลือกผู้แทนที่ดีเข้าสภา เพื่อทำหน้าที่แทนเราในการบริหารประเทศ เมื่อไปถึงคูหาเลือกตั้ง จำง่ายๆ เรามีขั้นตอนการลงคะแนน 5 ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ตรวจสอบรายชื่อและลำดับที่ของเราจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง เข้าไปกากบาทลงบนบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ ใบแรกเลือกคนที่รัก บัตรสีม่วง ใบที่ 2 เลือกพรรคที่ชอบ บัตรสีเขียว เมื่อลงคะแนนเสร็จแล้ว ต้องพับบัตรเลือกตั้ง แล้วหย่อนบัตรลงในหีบบัตรเลือกตั้งแต่ละประเภทด้วยตนเอง สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการเลือกตั้ง www.ect.go.th หรือ Add Friends (เพิ่มเพื่อน) เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2566 ได้ที่ LINE Official Account : ECT Thailand https://lin.ee/jETxaeu #เลือกคนที่รักเลือกพรรคที่ชอบ #ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ #14พฤษภา66 #เลือกตั้ง2566

เริ่มต้นก่อนหน้า1234ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 4

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ