กองสวัสดิการสังคม

นางสาวศิริพร พลอยประเสริฐ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
มือถือ 08-8134-5056
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


พนักงานส่วนตำบล

นายภานุสิทธิ์ ประทุมทอง

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางฤทัย เอกพันธ์

เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน

จ่าสิบเอก ทวี สุจำนงค์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวบัวผัน มณีวรรณ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นางดวงนภา ธาระธรรม

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นางสาวมาลัยพร จิตรักษ์

คนงาน

นางสาวมุกดา บัวใหญ่

คนงาน

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ