คณะผู้บริหาร

นายอาธิป สายบุญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 08-2757-2799
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายจอม โชติรัตน์

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 09-4367-5600
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายไกรฤกษ์ ไกรเพชร

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 09-1012-1535
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายศักดิ์รินทร์ บุญล้อม

เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 06-1691-9536
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายนิทัศน์ บุตรน้อย

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 09-3536-6498
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายนิทัศน์ บุตรน้อย

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 09-3536-6498
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ