กองช่าง

นายรังสิต อุ่นเสมอ

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 08-9575-9690
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


พนักงานส่วนตำบล

นายปรเมษฐ์ นนท์ศิริ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายโสภณ ชมภูศรี

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายธีรพันธ์ คำภิเดช

นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

-ว่าง-

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน

นายอนุชา ลือชา

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายสัทพงศ์ กองสุข

เจ้าพนักงานการประปา

 


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายอัฐพล จันทร์สอน

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

นายธงคิด แสงตะวัน

นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน

นายวัฒนา จันทร์ส่อง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ