กองช่าง

นายรังสิต อุ่นเสมอ

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 08-9575-9690
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ว่าง

วิศกรโยธาปฎิบัติการ/ชำนาญการ
มือถือ -/@gmail.com

 


พนักงานส่วนตำบล

นายปรเมษฐ์ นนท์ศิริ

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายโสภณ ชมภูศรี

นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายธีรพันธ์ คำภิเดช

นายช่างโยธาชำนาญงาน

-ว่าง-

นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน

นายอนุชา ลือชา

นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน

นายสัทพงศ์ กองสุข

เจ้าพนักงานการประปาชำนาญงาน

นางสาวชณุตาพร แสงพันธ์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นายภานุวัชร เรือนแก้ว

ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ว่าง

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายวัฒนา จันทร์ส่อง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายสุมิตร์ บัวใหญ่

พนักงานขับรถยนต์(ทักษะ)

นายศักดา บัวใหญ่

คนงาน

นายวรดร ร่มเย็น

พนักงานขับรถยนต์

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ