การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี 2567

กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ประจำปี 2566

    กิจกรรมการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2565 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประธานกรรมการ พร้อมคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ได้ดำเนินการจัดประชุมประชาคมระดับตำบลเพื่อพิจารณาเห็นชอบแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570) เพื่อรับฟังปัญหาความต้องการและแนวทางการพัฒนาหมู่บ้าน ผ่านตัวแทนสัดส่วนประชาคม ที่มาจาก ผู้นำชุมชน หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ ตัวแทน อสม. ตัวแทนกลุ่มต่างๆ สมาชิกสภาตำบลทั้ง 23 หมู่บ้าน ณ ห้องประชุมสภาตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ