หัวหน้าส่วนราชการ

นายนิทัศน์ บุตรน้อย

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 09-3536-6498
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายนิทัศน์ บุตรน้อย

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
มือถือ 09-3536-6498
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


ผู้อำนวยการกอง/หัวหน้าฝ่าย

นางบัวหลวง บุญเนตร

หัวหน้าสำนักปลัด
มือถือ 06-2863-1347
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางณิชกุล ธนะสีรังกูร

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 06-3396-9892
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายรังสิต อุ่นเสมอ

ผู้อำนวยการกองช่าง
มือถือ 08-9575-9690
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายสง่า ดุจดา

ผู้อำนวยการกองการศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม
มือถือ 08-1266-5580
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวศิริพร พลอยประเสริฐ

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
มือถือ 08-8134-5056
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ