สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายธัญญะ ปัญญาดี

ประธานสภา
มือถือ 086-1689484

นายบุญสอน ยะริรมย์

รองประธานสภา<
มือถือ 081-0667560

นายบุญประครองชัย ต้นสาย

เลขานุการสภา
มือถือ 098-6910767

 


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสงกรานต์ สิงสถาน

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 1
มือถือ 084-1460253

นายกานต์ เถาทิพย์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 2
มือถือ 089-6276843

นายบุญประคองชัย ต้นสาย

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 3
มือถือ 098-6910767

นายณรงค์ ดรุณพันธ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 4
มือถือ 090-6130024

นายคำพา ไชยแสง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 5
มือถือ 091-1374916

นายคำตัน วงศ์อนันต์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 6
มือถือ 086-5477090

นางสาวจิตรวรรณ สิงห์ละ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 7
มือถือ 094-5099518

นายระวี สีสาสีมา

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 8
มือถือ 063-5233326

นางสายยนต์ นาคูณ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 9
มือถือ 082-7461877

นายอนุสรณ์ ริมทอง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 10
มือถือ 081-0660667

นายธงชัย กอจันทร์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 11
มือถือ 080-9474903

นายคำภา พรหมดี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 12
มือถือ 094-9966240

นายบุญมี พิมพะไกรดี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 13
มือถือ 067-8929890

นายนิรันดร พบสุข

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 14
มือถือ 083-7434633

นายบุญล้อม สีคราม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 15
มือถือ 094-3023989

นายธัญญะ ปัญญาดี

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 16
มือถือ 086-1689484

นายสุริยันต์ แก้วพลงาม

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 17
มือถือ 094-2790706

นางดวงจันทร์ สมบูรณ์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 18
มือถือ 085-3018244

นายวัชรกร อรัญกุล

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 19
มือถือ 065-3318616

นางไพรจิตร พุ่มจันทร์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 20
มือถือ 082-7484204

นายวิชัย สีคำ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 21
มือถือ 095-7847291

นายบุญสอน ยะริรมย์

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 22
มือถือ 081-0667560

นายธีระพงษ์ วงศ์ธนู

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่ 23
มือถือ 085-8626046

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ