สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

กิจกรรมโครงการรณรงค์และส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 นายอนันต์ พรหมศรี ปลัดอำเภอพิบูลมังสาหาร หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์และส่งเสริมการจัดการขยะอย่างถูกวิธี ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีนายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก เป็นผู้กล่าวรายงานโครงการฯ พร้อมด้วย ผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ผู้อำนวยการโรงเรียน...

[ 30-11-3651 ] Hits:4

กิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวและวัดผลผลิตข้าวนาปี ประจำปี 2565

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก เวลา 10.00 น. ร่วมกิจกรรมลงแขกเกี่ยวข้าวและวัดผลผลิตข้าวนาปี ประจำปี 2565 ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.เครื่อข่าย) บ้านห้วยแดง หมู่ที่ 9 ตำบลดอนจิก {gallery}news-p42:::0:0{/gallery}

[ 11-11-2565 ] Hits:16

กิจกรรมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 กลุ่มเครื่อข่ายสถานศึกษาที่ 3 โนนกลาง - ดอนจิก ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก เวลา 09.00 น.ร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 กลุ่มเครื่อข่ายสถานศึกษาที่ 3 โนนกลาง - ดอนจิก ณ โรงเรียนบ้านนาเจริญ ตำบลดอนจิก {gallery}news-p41:::0:0{/gallery}

[ 10-11-5823 ] Hits:64

กิจกรรรมร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ได้จัดเตรียมสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พี่น้องประชาชน ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ บริเวณสระน้ำ สวนสาธารณะองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก เพื่อบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่นอันดีงามให้อยู่คู่กับคนไทยตลอดไป และเพื่อคุณค่าต่อครอบครัว ชุมชน สมาชิกในครอบครัวได้ทำกิจกรรมร่วมกันอันจะเกิดความรักสามัคคีในชุมชน ลอยกระทงปีนี้ร่วมสืบสานประเพณีด้วยการใช้วัสดุจากธรรมชาติ งดเล่นดอกไม้ไฟและจุดพลุหรือโคมลอย {gallery}news-p40:::0:0{/gallery}

[ 09-11-2565 ] Hits:54

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

สถานที่ท่องเที่ยวตำบลดอนจิก

   สถานที่แหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลดอนจิก มีอยู่ 5 แหล่ง 1.แก่งลำดวน 2.แก่งชมพู 3.แก่งใหญ่ 4.แก่งปลาขาว 5.แก่งกกไม้   1.แก่งลำดวน ประวัติความเป็นมาแก่งลำดวนเป็นแก่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ สมัยก่อนเชื่อกันว่าภายในแก่งจะประกอบไปด้วยท่าบก วังสิม วังหมู เกาะกาหลงซึ่งจะปรากฏเป็นโขดหินสูงและมีสายน้ำไหลผ่านคือ ลำห้วยกว้าง ชาวบ้านในละแวกนั้นจึงเรียกกันว่า “แก่งสูง” จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2535...

[ 10-03-2565 ] Hits:204

แก่งลำดวน

      แก่งลำดวน (Kaeng Lamduan Rapids) เป็นแก่งหินที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนลำดวน หมู่ 6 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

[ 01-03-2565 ] Hits:474

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

บริการออนไลน์

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ