สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาส่วง อำภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

การปฏิสัมพันธ์

 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ประกาศ/คำสั่ง
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น/รายงาน

กิจกรรมเคารพธงชาติ ประจำเดือน กันยายน 2565

วันที่ 1 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก จัดกิจกรรมเคารพธงชาติ , สวดมนต์ไหว้พระ,กล่าวคำปฏิญาณตน และร่วมประชุมประจำเดือน กันยายน 2565 เพื่อ เตรียมความพร้อมบริการประชาชน และรับทราบนโยบายจากผู้บริหาร ในการปฏิบัติราชการในช่วงก่อนสิ้นปีงบประมาณ 2565 {gallery}news-p22:::0:0{/gallery}

[ 13-09-2565 ] Hits:21

กิจกรรมร่วมมอบบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส

วันที่ 1 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี พร้อมนางศลิษา ภิรมย์รัตน์ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุบลราชธานี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานพิธีมอบบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาส ตามแนวทางทางการขับเคลื่อนศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอพิบูลมังสาหาร และ MOU พลังบวร 1 ตำบล 1 วัด 1 ถนนสายวัฒนธรรม 1 คลังยาและอาหาร ขจัดความยากจน พัฒนาคนทุกช่วงวัย ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ...

[ 13-09-2565 ] Hits:18

กิจกรรมร่วมปล่อยปลาโดยได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลาจาก กฟฝ.กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร จำนวน 30 ถุง

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิกพร้อมคณะผู้บริหาร,ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล,ผู้อำนวยการกอง,หัวหน้าสำนักปลัดและพนักงานเจ้าหน้าที่ ร่วมปล่อยปลาโดยได้รับความอนุเคราะห์พันธุ์ปลาจาก กฟฝ.กองโรงไฟฟ้าเขื่อนสิรินธร จำนวน 30 ถุง เพื่อนำมาปล่อย ณ สระน้ำอบต.ดอนจิก {gallery}news-p20:::0:0{/gallery}

[ 13-09-2565 ] Hits:19

กิจกรรมโครงการกิจกรรม 1 อปท. 1ถนน ใส่ใจสิ่งแวดล้อมร่วมพัฒนา ถนนเส้นทางสาย บ้านห้วยแดง-ถนนเส้นคลอง​7L

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายอาธิป สายบุญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก พร้อมคณะผู้บริหาร ,พนักงาน,ผู้นำชุมชนและประชาชนร่วมกิจกรรม โครงการกิจกรรม 1 อปท. 1ถนน ใส่ใจสิ่งแวดล้อมร่วมพัฒนา ถนนเส้นทางสาย บ้านห้วยแดง-ถนนเส้นคลอง​7L เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ร่วมกันรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความสวยงามในบริเวณถนนสาธารณะ เป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่ตำบลดอนจิก ที่สวยงาม สะอาด สะท้อนวัฒนธรรมวิถีชุมชน และมีสภาพแวดล้อมที่ดี เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดขยะมูลฝอย และลดปัญหาภาวะโลกร้อน {gallery}news-p18:::0:0{/gallery}

[ 13-09-2565 ] Hits:9

 1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง eGP
 2. ประกาศราคากลาง eGP
 3. งานการเงินการคลัง
 1. สถานที่สำคัญแหล่งท่องเที่ยว
 2. ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 3. ศิลปวัฒนธรรมประเพณี

สถานที่ท่องเที่ยวตำบลดอนจิก

   สถานที่แหล่งท่องเที่ยวในเขตตำบลดอนจิก มีอยู่ 5 แหล่ง 1.แก่งลำดวน 2.แก่งชมพู 3.แก่งใหญ่ 4.แก่งปลาขาว 5.แก่งกกไม้   1.แก่งลำดวน ประวัติความเป็นมาแก่งลำดวนเป็นแก่งที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ สมัยก่อนเชื่อกันว่าภายในแก่งจะประกอบไปด้วยท่าบก วังสิม วังหมู เกาะกาหลงซึ่งจะปรากฏเป็นโขดหินสูงและมีสายน้ำไหลผ่านคือ ลำห้วยกว้าง ชาวบ้านในละแวกนั้นจึงเรียกกันว่า “แก่งสูง” จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2535...

[ 10-03-2565 ] Hits:155

แก่งลำดวน

      แก่งลำดวน (Kaeng Lamduan Rapids) เป็นแก่งหินที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ ตั้งอยู่ที่ บ้านโนนลำดวน หมู่ 6 ตำบลดอนจิก อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

[ 01-03-2565 ] Hits:381

Error: No articles to display

Error: No articles to display

 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

บริการออนไลน์

ภาคีเครือข่าย

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ