กองคลัง

นางณิชกุล ธนะสีรังกูร

ผู้อำนวยการกองคลัง
มือถือ 06-3396-9892
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


พนักงานส่วนตำบล

นางจันที ทรัพย์ศิริ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ

นางสาวอนุสรา พละราช

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

-ว่าง-

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ/ชำนาญการ

นางสาวภูษณิศา สายสมบัติ

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวศิริวรรณ พุ่มจันทร์

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

นายฉัตรชัย พุ่มจันทร์

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 


พนักงานจ้างภารกิจ/ทั่วไป

นางสาวิตรี ทองสวัสดิ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายอลงกรณ์ ทองเรือง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นางเอกจิตรา พลอยประเสริฐ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางปรียาภรณ์ พุ่มจันทร์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสุธิดา บัวใหญ่

พนักงานทั่วไป

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ