ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น - สายกลางบ้าน หมู่ที่ 23 บ้านทุ่งเทวา ตำบลดอนจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันศุกร์, 31 มกราคม 3109 18:31
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมลงลูกรังไหล่ทาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น - สายกลางบ้าน หมู่ที่ 23 บ้านทุ่งเทวา ตำบลดอนจิก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

บริการออนไลน์

ร้องเรียนร้องทุกข์

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อำภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ