Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
ร้องเรียน-ร้องทุกข์
  • ไม่มีกระทู้แสดง
 
วีดีทัศน์แนะนำ อบต.
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของ อบต. ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ขอพรจากท่านนายอำเภอพิบูลมังสาหาร,ท่านปลัดอาวุโสและท้องถิ่นอำเภอเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2561

ขอพรจากท่านนายอำเภอพิบูลมังสาหาร,ท่านปลัดอาวุโสและท้องถิ่นอำเภอเนื่องในวาระดิถีข…

[ 08-01-2561 ] Hits:6

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิกและจิตอาสาพนักงานส่วนตำบลร่วมทำความดีทำความสะอาดแก่งลำดวน แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญในตำบลดอนจิก

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิกและจิตอาสาพนักงานส่วนตำบลร่วมทำความดีทำความสะอาดแก่งล…

[ 27-12-2560 ] Hits:12

พิธีเปิดงานประชุมปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลแบบมีส่วนร่วม Thailand community Network Apprasal program (TCNAP)

พิธีเปิดงานประชุมปฏิบัติการ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลแบบ…

[ 15-12-2560 ] Hits:9

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนักเรียนโรงเรียนเบ็จจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากนักเรียนโรงเรียนเบ็จจะมะมหาราช จังหวัดอุบลราชธานี

[ 15-12-2560 ] Hits:10

 ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4ครั้งที่ 1/2560

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4ครั้งที่ 1/2560

[ 08-12-2560 ] Hits:22

 ร่วมพิธีบวงสรวงพระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี)อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (ปีที่ 16) ณ ลานอนุสาวรีย์พระบำรุงราษฎร์ (จูมณี) อำเภอพิบูลมังสาหาร

ร่วมพิธีบวงสรวงพระบำรุงราษฎร์ (จูมมณี)อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี (ปี…

[ 06-12-2560 ] Hits:22

 
  • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ราคากลาง
  • เอกสารประชาสัมพันธ์
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อยู่ในระดับใด

มาก - 78.6%
ปานกลาง - 14.3%
น้อย - 7.1%

Total votes: 14
The voting for this poll has ended on: 15 ก.ค. 2016 - 00:00
 
  • หนังสือราชการของ สถ.
  • คู่มือประชาชน
  • จดหมายข่าว
 
  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
 
ข้าวไรท์เบอรี่ (ข้าวหอมนิล)

ข้าวไรท์เบอรี่ (ข้าวหอมนิล)

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ตีพริก

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ตีพริก

เสื่อทอ

เสื่อทอ

 
แก่งลำดวน

แก่งลำดวน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนจิก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนจิก

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิกจรรยาราษฎร์

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิกจรรยาราษฎร์

โรงเรียนบ้านนาเจริญ

โรงเรียนบ้านนาเจริญ

วัดป่าดงตาปู่ (สาขาวัดหนองป่าพง)

วัดป่าดงตาปู่ (สาขาวัดหนองป่าพง)

โรงเรียนบ้านห้วยแดง

โรงเรียนบ้านห้วยแดง

 
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

งานประเพณีสงกรานต์

งานประเพณีสงกรานต์