Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
 
   
วีดีทัศน์แนะนำ อบต.
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของ อบต. ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
เปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการเกษตรของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี 2558 - 2559 และจากปัญหาราคาสินค้าเกษตร

เปิดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการเกษตรของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ป…

[ 19-04-2559 ] Hits:14

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันครอบครัว ประจำปี 2559  " วันพาแลง "

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันครอบครัว ประจำปี 2559 " วันพาแลง "

[ 14-04-2559 ] Hits:22

งานประเพณีมหาสงกรานต์ ณ .แก่งลำดวน ประจำปี 2559

งานประเพณีมหาสงกรานต์ ณ .แก่งลำดวน ประจำปี 2559

[ 14-04-2559 ] Hits:17

พิธีงานทำบุญตักบาตร ณ.แก่งชมภู และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

พิธีงานทำบุญตักบาตร ณ.แก่งชมภู และรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ

[ 12-04-2559 ] Hits:27

รับมอบรถวีลแชร์และรถโยกคนพิการ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดอุบลราชธานี

รับมอบรถวีลแชร์และรถโยกคนพิการ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหว…

[ 31-03-2559 ] Hits:30

ร่วมพิธีงานยกช่อฟ้า บ้านห้วยแดง ตำบลดอนจิก

ร่วมพิธีงานยกช่อฟ้า บ้านห้วยแดง ตำบลดอนจิก

[ 24-03-2559 ] Hits:42

 
  • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ราคากลาง
  • เอกสารประชาสัมพันธ์
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อยู่ในระดับใด

 
  • หนังสือราชการของ สถ.
  • คู่มือประชาชน
  • จดหมายข่าว

Error: No articles to display

 
  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
 
ข้าวไรท์เบอรี่ (ข้าวหอมนิล)

ข้าวไรท์เบอรี่ (ข้าวหอมนิล)

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ตีพริก

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ตีพริก

เสื่อทอ

เสื่อทอ

 
แก่งลำดวน

แก่งลำดวน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนจิก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนจิก

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิกจรรยาราษฎร์

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิกจรรยาราษฎร์

โรงเรียนบ้านนาเจริญ

โรงเรียนบ้านนาเจริญ

วัดป่าดงตาปู่ (สาขาวัดหนองป่าพง)

วัดป่าดงตาปู่ (สาขาวัดหนองป่าพง)

โรงเรียนบ้านห้วยแดง

โรงเรียนบ้านห้วยแดง

 
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

งานประเพณีสงกรานต์

งานประเพณีสงกรานต์