Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
 
   
วีดีทัศน์แนะนำ อบต.
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของ อบต. ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
โครงการฝึกอบรมครู ผู้ปกครอง เพื่อพัฒนา IQ และ EQ เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

โครงการฝึกอบรมครู ผู้ปกครอง เพื่อพัฒนา IQ และ EQ เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

[ 27-11-2558 ] Hits:0

งานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประจำปี 2558

งานประเพณีลอยกระทง องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประจำปี 2558

[ 25-11-2558 ] Hits:3

เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลดอนจิกและตำบลใกล้เคียง ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ตำบลดอนจิก

เชิญชวนพี่น้องชาวตำบลดอนจิกและตำบลใกล้เคียง ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ตำบลดอนจิก

[ 24-11-2558 ] Hits:4

โครงการฝึกอบรมขยายเครือข่ายอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

โครงการฝึกอบรมขยายเครือข่ายอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

[ 20-11-2558 ] Hits:3

โครงการฝึกอบรมขยายเครือข่ายอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

โครงการฝึกอบรมขยายเครือข่ายอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ

[ 18-11-2558 ] Hits:3

กิจกรรม พาแลง ณ แก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

กิจกรรม พาแลง ณ แก่งสะพือ อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

[ 17-11-2558 ] Hits:3

 
  • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ราคากลาง
  • เอกสารประชาสัมพันธ์

Error: No articles to display

Error: No articles to display

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อยู่ในระดับใด

 
  • หนังสือราชการของ สถ.
  • คู่มือประชาชน
  • จดหมายข่าว

Error: No articles to display

 
  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
 
ข้าวไรท์เบอรี่ (ข้าวหอมนิล)

ข้าวไรท์เบอรี่ (ข้าวหอมนิล)

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ตีพริก

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ตีพริก

เสื่อทอ

เสื่อทอ

 
แก่งลำดวน

แก่งลำดวน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนจิก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนจิก

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิกจรรยาราษฎร์

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิกจรรยาราษฎร์

โรงเรียนบ้านนาเจริญ

โรงเรียนบ้านนาเจริญ

วัดป่าดงตาปู่ (สาขาวัดหนองป่าพง)

วัดป่าดงตาปู่ (สาขาวัดหนองป่าพง)

โรงเรียนบ้านห้วยแดง

โรงเรียนบ้านห้วยแดง

 
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

งานประเพณีสงกรานต์

งานประเพณีสงกรานต์