Hot News :

Poll

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลดอนจิก มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานในโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

Facebook

 1. ข่าวกิจกรรม
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนพัฒนาท้องถิ่น

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563

วันที่  15 มิถุนายน 2563 นายรำพันธ์ ผลรักษ์ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ได้ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2563 เวลา 09.30 น.ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก และหน่วยได้เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปและหน่วยงานอื่นๆ เข้ารับฟังและเสนอปัญหาความเดือดร้อน ให้กับที่ประชุมได้รับทราบ เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดต่อไป เรื่องการรับรองรายการการประชุมที่แล้ว มติรับรอง 33 เสียง เรื่องการพิจารณาโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2563 โอนงบประมาณเพิ่มในแผนงานเคหะและชุมชน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้างรายการค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนคสล.และถนนลาดยาง  มติที่ประชุมเห็นชอบ. 38  เสียง เรื่องอื่นๆ

[ 15-06-2563 ] Hits:653

 1. ราคากลาง
 2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
 3. ประกาศงานการเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม

สภาพอากาศ

Mostly Cloudy

20°C

อุบลราชธานี

Mostly Cloudy

Humidity: 74%

Wind: 28.97 km/h

 • 04 Jan 2019

  Mostly Cloudy 30°C 18°C

 • 05 Jan 2019

  Mostly Cloudy 32°C 20°C

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ