Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
 
วีดีทัศน์แนะนำ อบต.
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของ อบต. ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและร่วมกันฉีดพ่นยุงลาย หมู่ที่ 10 และออกสำรวจวาตภัย หมู่ที่ 2,3

ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและร่วมกันฉีดพ่นยุงลาย หมู่ที่ …

[ 22-06-2559 ] Hits:9

ออกสำรวจความเสียหายวาตภัย บ้านไทรงามและบ้านภูมะหรี่ ตำบลดอนจิก

ออกสำรวจความเสียหายวาตภัย บ้านไทรงามและบ้านภูมะหรี่ ตำบลดอนจิก

[ 21-06-2559 ] Hits:8

ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและร่วมกันฉีดพ่นยุงลายทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย บ้านม่วงฮี หมุ่ที่ 8

ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและร่วมกันฉีดพ่นยุงลายทำลายแหล่…

[ 21-06-2559 ] Hits:10

ประชุมชี้แจงโครงการหมู่บ้านละ 2 แสน ให้กับกำนัน,ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการโครงการ ทั้ง 5 ตำบล

ประชุมชี้แจงโครงการหมู่บ้านละ 2 แสน ให้กับกำนัน,ผู้ใหญ่บ้านและคณะกรรมการโครงการ …

[ 21-06-2559 ] Hits:7

โครงการอบรมการส่งเสริมอาชีพเกษตร ด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจ

โครงการอบรมการส่งเสริมอาชีพเกษตร ด้านการปลูกพืชเศรษฐกิจ

[ 21-06-2559 ] Hits:5

ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและร่วมกันฉีดพ่นยุงลาย ทำลายแหล่งเพาะพันธ์ุยุงลาย บ้านนาดี หมู่ที่ 5

ออกประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกและร่วมกันฉีดพ่นยุงลาย ทำลายแหล…

[ 16-06-2559 ] Hits:8

 
  • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ราคากลาง
  • เอกสารประชาสัมพันธ์
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อยู่ในระดับใด

 
  • หนังสือราชการของ สถ.
  • คู่มือประชาชน
  • จดหมายข่าว
 
  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
 
ข้าวไรท์เบอรี่ (ข้าวหอมนิล)

ข้าวไรท์เบอรี่ (ข้าวหอมนิล)

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ตีพริก

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ตีพริก

เสื่อทอ

เสื่อทอ

 
แก่งลำดวน

แก่งลำดวน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนจิก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนจิก

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิกจรรยาราษฎร์

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิกจรรยาราษฎร์

โรงเรียนบ้านนาเจริญ

โรงเรียนบ้านนาเจริญ

วัดป่าดงตาปู่ (สาขาวัดหนองป่าพง)

วัดป่าดงตาปู่ (สาขาวัดหนองป่าพง)

โรงเรียนบ้านห้วยแดง

โรงเรียนบ้านห้วยแดง

 
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

งานประเพณีสงกรานต์

งานประเพณีสงกรานต์