Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
 
วีดีทัศน์แนะนำ อบต.
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของ อบต. ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2559

การประชุมคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล ครั้งที่ 1/2559

[ 25-05-2559 ] Hits:8

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะแก้ว อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินท…

[ 24-05-2559 ] Hits:8

ร่วมต้อนรับนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ร่วมต้อนรับนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

[ 20-05-2559 ] Hits:11

 เจ้าหนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ออกสำรวจความเสียหายเบื้องต้น เหตุวาตภัยรอบที่สอง เ

เจ้าหนาที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ออกสำรวจความเสียหายเบื้องต้น เหตุวาตภัย…

[ 16-05-2559 ] Hits:15

ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับอธิบดีกรมการเกษตรที่จะมาเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร

ประชุมเตรียมความพร้อมต้อนรับอธิบดีกรมการเกษตรที่จะมาเยี่ยมศูนย์การเรียนรู้การเพิ…

[ 13-05-2559 ] Hits:11

การประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2559

การประชุมสภาสมัยสามัญ ครั้งที่ 1/2559

[ 12-05-2559 ] Hits:14

 
 • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
 • ราคากลาง
 • เอกสารประชาสัมพันธ์
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อยู่ในระดับใด

 
 • หนังสือราชการของ สถ.
 • คู่มือประชาชน
 • จดหมายข่าว

Error: No articles to display

 
 • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
 • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
 • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
 
ข้าวไรท์เบอรี่ (ข้าวหอมนิล)

ข้าวไรท์เบอรี่ (ข้าวหอมนิล)

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ตีพริก

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ตีพริก

เสื่อทอ

เสื่อทอ

 
แก่งลำดวน

แก่งลำดวน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนจิก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนจิก

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิกจรรยาราษฎร์

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิกจรรยาราษฎร์

โรงเรียนบ้านนาเจริญ

โรงเรียนบ้านนาเจริญ

วัดป่าดงตาปู่ (สาขาวัดหนองป่าพง)

วัดป่าดงตาปู่ (สาขาวัดหนองป่าพง)

โรงเรียนบ้านห้วยแดง

โรงเรียนบ้านห้วยแดง

 
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

งานประเพณีสงกรานต์

งานประเพณีสงกรานต์