Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
Image Caption
 
 
   
วีดีทัศน์แนะนำ อบต.
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของ อบต. ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
การประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลดอนจิก และต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลก้อแอ้

การประชุมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลดอนจิก และต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์บริการถ่…

[ 10-09-2558 ] Hits:6

รวมใจยืนตรงเคารพธงชาติ

รวมใจยืนตรงเคารพธงชาติ

[ 07-09-2558 ] Hits:35

กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2558

กิจกรรมพ่นหมอกควันกำจัดยุงลาย โดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2558

[ 20-08-2558 ] Hits:36

ห่วงใย ไส่ใจดูแลเด็กแรกเกิด มอบอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเด็กแรกเกิดในตำบลดอนจิก

ห่วงใย ไส่ใจดูแลเด็กแรกเกิด มอบอุปกรณ์เครื่องใช้สำหรับเด็กแรกเกิดในตำบลดอนจิก

[ 19-08-2558 ] Hits:21

 ประชุมแปรญัตติ งบประมาณรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประจำปี 2559

ประชุมแปรญัตติ งบประมาณรายจ่าย องค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก ประจำปี 2559

[ 18-08-2558 ] Hits:23

ร่วมอณุรักษ์ชุดผ้าไทย  ภูมิปัญญาไทย และรักษาวัฒนธรรมของชาติ

ร่วมอณุรักษ์ชุดผ้าไทย ภูมิปัญญาไทย และรักษาวัฒนธรรมของชาติ

[ 07-08-2558 ] Hits:31

 
  • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • ราคากลาง
  • เอกสารประชาสัมพันธ์

Error: No articles to display

สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่านต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนจิก อยู่ในระดับใด

 
  • หนังสือราชการของ สถ.
  • คู่มือประชาชน
  • จดหมายข่าว

Error: No articles to display

 
  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
 
ข้าวไรท์เบอรี่ (ข้าวหอมนิล)

ข้าวไรท์เบอรี่ (ข้าวหอมนิล)

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ตีพริก

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนไม้ตีพริก

เสื่อทอ

เสื่อทอ

 
แก่งลำดวน

แก่งลำดวน

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนจิก

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลดอนจิก

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิกจรรยาราษฎร์

โรงเรียนชุมชนบ้านดอนจิกจรรยาราษฎร์

โรงเรียนบ้านนาเจริญ

โรงเรียนบ้านนาเจริญ

วัดป่าดงตาปู่ (สาขาวัดหนองป่าพง)

วัดป่าดงตาปู่ (สาขาวัดหนองป่าพง)

โรงเรียนบ้านห้วยแดง

โรงเรียนบ้านห้วยแดง

 
ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา

งานประเพณีสงกรานต์

งานประเพณีสงกรานต์